Sistem za avtomatizirano identifikacijo in klasifikacijo virov hrupa v okolju

 

YouTubePredstavitev delovanja prototipa

Pri razvoju sistema sta sodelovala dva partnerja:

1. Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
2. Dirigent Acoustics d.o.o. v povezavi z  Inštitutom Mihajlo Pupin, Beograd

POSTER s strokovnim pojasnilom delovanja SANSIC sistema

Pri meritvah hrupa, ki ga povzroča obravnavani vir hrupa na merilnem mestu, moramo v rezultate vključiti samo tisti del hrupa, ki ga povzroča obravnavani vir. Hrup, ki ga povzročajo drugi moteči viri, moramo izločiti iz rezultatov.

Vir, ki sam povzroča za 10 dB višjo raven hrupa od ravni hrupa vseh ostalih virov, je dominantni vir hrupa. Kateri vir hrupa je dominanten je odvisno od časa opazovanja in se neprestano spreminja. Dominantni vir hrupa je lahko proizvodni obrat, ki je naš object meritev, lahko je to avtomobil, ki trenutno pelje mimo merilnega mesta, lahko pa je to pes, ki laja v bližini merilnega mesta. Lahko so to otroci, ki se igrajo z žogo, ali pa helikopter, ki leti nad merilnim mestom.

Osebje zadolženo za izvajanje meritev iz meritev ročno izloča tisti del hrupa za katerega ocenjuje da ni posledica delovanja obravnavanega vira. Praksa nekaterih laboratorijev za meritve hrupa je tudi ta, da se zvok med meritvami snema, kasneje pa se izvede klasifikacija zvočnih dogodkov. To klasifikacijo ponovno izvaja za to usposobljeno osebje. Ker je tako delo zamudno in drago, se meritve praviloma ne izvajajo dlje kot nekaj ur, rezultati pa so precej odvisni od subjektivne ocene posameznih izvajalcev. Zaradi ekstrapolacije rezultatov meritev v pridobljenih v kratkem obdobju (nekaj ur), na veljavnost preko dolgega obdobja (nekaj let), in zaradi subjektivnosti ocen, so napake lahko ogromne.

Avtomatskega sistema za meritve hrupa, ki bi samostojno izvajal meritve hrupa in klasifikacijo virov hrupa na moteče vire hrupa in na obravnavane vire hrupa, na tržišču še ni. Naš sistem je prvi v svetu in omogoča meritve bistveno daljših vzorcev hrupa, kar zagotavlja bolj verodostojne rezultate. Na spodnji sliki je SANSIC postavljen ob cesti na kateri je tudi gradbišče. S sistemom smo ločili koliko hrupa pride iz gradbišča in koliko od ceste.

SANSIC Control Panel.jpg

Tehnični problem, ki ga rešuje naš izum in ki je tudi patentiran, je avtomatizacija meritev ravni hrupa, ki ga povzroča merjeni vir hrupa, na izbranem merilnem mestu, ob prisotnosti drugih motečih virov hrupa, ki so postavljeni okoli merilnega mesta in ki motijo izvajanje meritev.

 

 

Advertisements