Rokavica za merjenje vibracij

Rokavica za merjenje vibracij ustreza vsem zahtevam standarda ISO5349 in EU direktive 2002/44/EG. Rokavica zaznava in meri vibracije v treh smereh istočasno. Vektorska vsota prispevka vibracij iz vseh treh smeri se izračuna skladno z zahtevami EU direktive. Zaradi tega lahko rezultate meritev uporabimo tudi za lociranje vira vibracij, kar je ključno pri določanju sanacij ali drugih ukrepov zmanjševanja vibracij.

Rokavica za vibracije

Podatki o vibracijah se analizirajo in shranjujejo neposredno med samo meritvijo. Rokavica se lahko brezžično poveže z VibIndikatorjem, kar pomeni da lahko operater neposredno spremlja dozo prejetih vibracij. Uporabljamo lahko levo ali desno ali pa obe hkrati, kot to zahteva standard ISO5349!

Katalog v angleškem jeziku

VibIndicator in HealthVib proizvaja švedsko podjetje CVK. Njihova prodajna mreža pa je organizirana preko prodajne mreže NORSONIC.

.

.

Up ↑