Če na izbrani lokaciji opazujemo infrazvok, dejansko merimo spreminjanje zračnega tlaka v frekvenčnem področju do 20 Hz. To pomeni da moramo imeti na voljo senzor, ki bo zaznaval zelo majhne spremembe tlaka (2 E-5 Pa), katerega časovni odziv pa ni tako pomemben. Merilniki tlaka imajo že dolgo časovne odzive s katerimi lahko spremljamo bistveno hitrejše spremembe v tlaku.

Kljub vsemu se pri meritvah infrazvoka še vedno največkrat uporablja mikrofone, ki pa morajo biti prilagojeni za meritve v frekvenčnem obsegu pod 20 Hz. Na spodnji sliki je mikrofonski vložek in pripadajoči mikrofonski pred ojačevalnik ki skupaj omogočata meritve infrazvoka v frekvenčnem območju nad 0,5 Hz

Infranoise microphone

Predojačevalnik infra

Infrasound responsee

 

Advertisements