HealthVib

Naprava služi kot dozimeter za spremljanje doze vibracij celotnega človekovega telesa. Naprava simultano zaznava vibracije v treh smereh in je skladna z zahtevami standarda ISO2631-1 in direktive EC2002/44/EC. Ta naprava omogoča da se istočasno opazujejo obremenjenost človeškega telesa z vibracijami, po drugi strani pa lahko služi tudi kot merilna naprava s katero se spremlja delovanje strojev kot glavnih virov vibracij.

Vibracijski dozimeter

Blazinico s senzorji se enostavno postavi na voznikov sedež oziroma na sedež operaterja stroja, nato pa se podatki iz senzorja brezžično prenašajo v merilno napravo.

Katalog v angleškem jeziku

VibIndicator in HealthVib proizvaja švedsko podjetje CVK. Njihova prodajna mreža pa je organizirana preko prodajne mreže NORSONIC.

 

Advertisements