Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju – predlog spremembe 2017

Predlog uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa signifikantno povišuje hrup v naravnem in življenjskem okolju Slovenije!

  1. Za vire linijskega hrupa se prizna samo ceste z več kot 3 miljone vozili letno.
  2. Predlog uredbe daje odpustek vsem večjim onesnaževalcem okolja s hrupom, ki so do sedaj NEUSPEŠNO poskusili izvesti sanacije.
  3. Varovane prostore, ki so v okolici večjih onesnaževalcev, avtomatično postavlja v IV. območje varovanja pred hrupom. (Stanovanjske objekte izenačuje z industrijskimi)
  4. Podaljšuje obdobje dneva v večerne ure.
  5. Onesnaževalce s hrupom odvezuje obveze do izvajanja sanacijskih ukrepov, če imajo varovani prostori v njihovi okolici dobro zvočno izolirnost fasad in oken.

Medijski odzivi:

RTV SLO1 – ODMEVI (19.5.2017):
http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174472481

VAL 202- Kje pa vas čevelj žuli (17.05.2017):
http://val202.rtvslo.si/2017/05/kje-pa-vas-cevelj-zuli-84/

Comments are closed.

Up ↑