Hrup v okolju – Direktiva EU

Evropska komisija je pravkar začela posvetovanje na temo Direktive o hrupa v okolju (Direktiva 2002/49 / ES). V posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani EU in vse zainteresirane strani.

Vsi se strinjamo, da je hrup v okolju prednostna naloga pri varovanju okolja. Vloga akustikov je zato pomembna, tako pri  svetovanju postavitve zakonodaje kot pri reševanju problemov nadzora hrupa.Poleg tega se zakonodaja, ki obravnava hrup, zadeva vseh nas. Zaradi tega je potrebno vse pripombe, predloge in ideje sporočiti uradnikom EU. Več podatkov dobite na povezavi:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/noise

Comments are closed.

Up ↑